Ordenança fiscal núm.13

Taxa per a les parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i industrial del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Darrera actualització: 07.05.2019 | 11:51