Ordenança fiscal núm.12

Ordenança reguladora del règim sancionador de les infraccions del trànsit urbà a les vies públiques

Darrera actualització: 07.05.2019 | 11:50