Urbanisme i Medi Rural

Urbanisme

 • Planificació, manteniment i rehabilitació d'habitatges
 • Planejament urbanístic municipal
 • Concessió de llicències urbanístiques: control i seguiment
 • Activitats sotmeses a llicència i comunicació ambiental
 • Gestió, inspecció i disciplina urbanística
 • Protecció del patrimoni
 • Pla de mobilitat
 • Habitatge social
 • Cadastre, planimetria, cartografia municipal

Medi rural

 • Elaboració de plans especials i zones protegides
 • Camins rurals
 • Oficina d'informació agrícola, ramadera i activitats complementàries
Darrera actualització: 18.06.2019 | 12:48