Sostenibilitat Econòmica, Recursos Humans i Transparència

Sostenibilitat Econòmica

  • Pressupostos municipals
  • Programació econòmica
  • Control d'ingressos, despeses i de tresoreria
  • Contractació
  • Auditories

Recursos humans

  • Suport processos de selecció i contractació
  • Plans de formació del personal de l'ajuntament
  • Relacions laborals i estatutàries
  • Control i seguiment en matèria de salut i seguretat laboral

Transparència

  • Auditoria i difusió
Darrera actualització: 18.06.2019 | 12:48